ZAVŘÍT MENU

Národní jednota pošumavská

Celozemská organizace pro posílení kulturního a politického vlivu českého etnika v jazykově smíšených oblastech Pošumaví.

Předsedou českobudějovického odboru Národní jednoty pošumavské, ustaveného 31. 8. 1884 z podnětu A. Zátky a ředitele dívčího lycea Františka Tůmy (1840—1918), byl zvolen Jan Pýcha. Zabývala se zakládáním a vydržováním českých škol v okrese České Budějovice (např. v Rudolfově, Dobré Vodě, Českém Vrbném, Čížkrajících či Nové Vsi u Brloha), vytvořila síť veřejných knihoven a čítáren, prosazovala české zástupce do samospráv obcí s převahou německého obyvatelstva, organizovala přednáškovou, osvětovou a sociálně podpůrnou činnost. Dne 15. 11. 1885 otevřela místní Národní jednota pošumavská spolkovou knihovnu a o pět let později studentskou noclehárnu. Vedle kulturně společenských aktivit, jakými bylo pořádání krajinských uměleckých výstav, distribuce novin časopisů do jihočeského pohraničí nebo podpora turistiky v Pošumaví, rozvíjela také aktivity hospodářské. Poskytovala subvence na rozvoj živnostenských i zemědělských podniků a stavbu nových českých škol a národních domů. Místní skupinu Národní jednoty pošumavské finančně podporovaly především Záložna českobudějovická Český akciový pivovar (Budějovický Budvar).

Českobudějovický odbor měl početnou členskou základnu, která před první světovou válkou i za První republiky zahrnovala přes 1 000 organizovaných osob. Přitom pomáhal zřizovat řadu poboček v pohraničí, zejm. na Kaplicku, Českokrumlovsku či Novohradsku. V letech 1886, 1892, 1898 a 1934 se v Českých Budějovicích konaly celozemské sjezdy Národní jednoty pošumavské. Výnosem ministerstva vnitra z 4. 4. 1939 Národní jednota pošumavská zanikla, ale po druhé světové válce svoji činnost ještě nakrátko obnovila. Definitivně byla rozpuštěna pravděpodobně počátkem 50. let. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Češi a Němci    |   národnostní poměry    |   spolky a sdružení 

AUTOR:
Mgr. Leoš Nikrmajer

LITERATURA:
  •      STRNAD, Rudolf, ed. Padesát let Odboru Národní Jednoty Pošumavské v Č. Budějovicích: 1884-1934. V Č. Budějovicích: Místní odbor Národní Jednoty Pošumavské, 1934. 107 s.

  •      ZEITHAMMER, Leopold M. České Budějovice a okolí: přírodní, národohospodářské, kulturní a národnostní poměry, dějiny jakož i staré stavitelské a jiné památky. České Budějovice: Leopold M. Zeithammer, 1904. XVIII, 274 s., [6] s. obr. příl.

    [s. 159—162.]
  •      Státní okresní archiv České Budějovice, fond Národní jednota pošumavská České Budějovice.