ZAVŘÍT MENU

Kende Rudolf

hudební skladatel regionálního významu

pseudonym Bedřich Konša

* 14. 2. 1910, České Budějovice
† 24. 8. 1958, České Budějovice

Narodil se v židovské rodině; vzhledem ke komplikacím při narození byl celoživotně ochrnutý a odkázaný na péči ošetřovatelky. Přestože byl velmi nadaný, a to i hudebně, nemohl se účastnit běžné školní výuky. Vzdělával se proto za pomoci domácích učitelů a formou samostatného studia. V březnu 1942 odjel spolu s rodiči do Prahy. Odtud byl 28. 4. 1942 deportován v transportu Ao do terezínského ghetta a zde byl do konce druhé světové války vězněn. Po osvobození 1945 se vrátil do Českých Budějovic. Jeho rodiče rasovou perzekuci nepřežili.

Ačkoli R. Kende nemohl hrát na hudební nástroje, vyučoval hře na klavír a vytvořil na 20 hudebních skladeb. Své hudební myšlenky zapisoval s pomocí žáků. Podle svědectví se hudbě věnoval i v obtížných podmínkách terezínského ghetta. Jeho první skladby pro klavír pocházejí ze 2. pol. 30. let 20. století, od počátku 40. let až do své smrti komponoval písně a kantáty určené hlavně pro pěvecké sbory. Vytvářel také instruktivní skladby pro žáky. Hudební pozůstalost R. Kendeho je uložena v Jihočeském muzeu (některé ze skladeb pod poválečným pseudonymem Bedřich Konša). Je pohřben na českobudějovickém židovském hřbitově

AUTOR:
PhDr. Jan Podlešák Th.D.

LITERATURA:
  •      Šotolová M., 1981—1982: Neznámý skladatel. Věstník židovských náboženských obcí v Československu 43—44, č. 12.

    [s. 9.]
  •      KÁRNÝ, Miroslav et al. Terezínská pamětní kniha: židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941-1945. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1995, 2 sv. ISBN 80-7023-209-9; ISBN 80-7023-225-0.

    [s. 520.]