ZAVŘÍT MENU

tabáková továrna

Podnik na zpracování tabáku zřízený v rámci státního monopolu tabákovou režií ve Vídni, později v Praze.

V Českých Budějovicích byl založen 1871. Provizorní výroba doutníků byla původně zahájena 6. 3. 1872 v pronajaté budově bývalého pivovaru na konci ulice Dr. Stejskala. V prvním roce existence vyrobilo 571 dělníků 6,5 milionů doutníků. Rozhodnutím rakouské vlády byla 1873 výroba prohlášena za definitivní. Bývalý pivovar však nevyhovoval, a bylo proto rozhodnuto postavit na pozemcích v Průmyslové Novohradské ulici nový tovární komplex. K zahájení výroby v dokončené severní části došlo 15. 11. 1876, areál byl dostaven v následujících letech. Bylo také zavedeno plynové osvětlení a 1891 železniční vlečka. Byly vyráběny hlavně doutníky, šňupavý a dýmkový tabák, od 1889 viržinky, ročně 20—40 milionů kusů, a také tabákový výtažek k hubení škůdců. Výroba cigaret začala 1887, na přelomu století již převládala. Po zavedení automatů na výrobu cigaret dosáhla 1914 jejich produkce 400 milionů kusů. Protože až do začátku 20. století přetrvávala ruční výroba, představovali zaměstnanci t. t. podstatnou část průmyslového dělnictva ve městě (přibližně 22 %). Roku 1918 převzala továrnu Československá tabáková režie. K 1923 skončila výroba doutníků, ale zavedením nových výkonných strojů neustále stoupala výroba cigaret. V roce 1938 bylo dosaženo 1 miliardy kusů při klesajícím počtu dělnictva. Za druhé světové války poklesla výroba vzhledem k nedostatku surovin. V březnu 1945 byla t. t. poškozena bombardováním, ale již 14. 5. 1945 byla výroba obnovena a 1947 znovu dosaženo roční produkce 1 miliardy cigaret. V květnu 1951 byla t. t. přejmenována na Závod Marie Vydrové (po průkopnici dělnického hnutí, která zde pracovala). V 60. letech došlo k překládání výroby do jiných závodů a 1. 1. 1966 převzal uprázdněné objekty závod Gama. V provozu zůstal pouze velkosklad tabákových výrobků ve Dvořákově ulici, který nadále vlastnila Československá tabáková režie. Nový vlastník CZ Tabák, a. s. (1997) přestěhoval velkosklad z objektu koupeného firmou Gamex do pronájmu v ulici Karla Uhlíře č. 42.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Gamex    |   průmysl 

AUTOR:
Mgr. Václav Vondra

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel.  Z historie českobudějovické továrny na tabák. Kulturní kalendář, květen. ČB. 1976, s. 30—31.

  •      VONDRA, Václav. Vznik tabákové výroby v Českých Budějovicích a její vývoj do 1. světové války. In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1984, roč. 21, č. 3., s. 186—196. ISSN 0862-5417.

  •      VONDRA, Václav. Sociální poměry v tabákové továrně v Českých Budějovicích na přelomu 19. a 20. století. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1987, roč. 56, č.1, s. 39—42. ISSN 0323-004X.

  •      VONDRA, Václav. Stávky a dělnické hnutí v tabákové továrně v Českých Budějovicích. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1989, roč. 58, č.2, s. 88—91. ISSN 0323-004X.