ZAVŘÍT MENU

Gamex

Podnik vyrábějící potravinářské obaly včetně potisku a následné úpravy pro použití v masném průmyslu se sídlem v Průmyslové ulici č. 2.

Gamex, a. s. České Budějovice  |  Gamex CB, s. r. o.

G. jako samostatný podnik vznikl 1990 oddělením od akciové společnosti Gama. V bývalé tabákové továrně vyráběl kancelářské potřeby. Kapitálový vstup firmy Viscofan a. s. ze španělské Pamplony s vkladem 250 milionů Kč znamenal 1995 úplné převzetí společnosti a její přeměnu na Gamex CB, s. r. o. Novým výrobním programem se stalo zpracování umělých střívek. Sesterská Viscofan CZ, s. r. o. se sídlem na téže adrese byla založená 2000 jako výrobní, obchodní a logistické centrum španělské firmy v České republice. Provoz se 1999—2005 rozšířil do komplexu objektů mezi Mánesovou ulicí, Novohradskou Dvořákovou ulicí, které společnost vykoupila, opravila a upravila pro tovární účely. Společně představují obě firmy největší závod na světě produkující umělá střívka pro masný průmysl. Výrobky jsou exportovány do více než 100 zemí. V nepřetržitém provozu továrna G. zaměstnává více než 500 a Viscofan CZ přes 250 pracovníků.