ZAVŘÍT MENU

Frýd Norbert

spisovatel a diplomat

Fried

* 21. 4. 1913, České Budějovice
† 17. 3. 1976, Praha

Pocházel z českoněmecké židovské rodiny. V Českých Budějovicích navštěvoval českou obecnou školu a německé reálné gymnázium. V letech 1932—1937 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, od 1937 začal studovat na Filozofické fakultě téže univerzity. Studium dokončil po 1945. Za německé okupace byl spolu s rodinou postižen rasovou a politickou perzekucí, 1943—1945 vězněn v koncentračních táborech Terezín, Osvětim a Dachau Kaufering, odkud v dubnu 1945 uprchl. Po osvobození působil postupně jako novinář, diplomat v Mexiku a Spojených státech amerických, delegát Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, rozhlasový redaktor a od 1953 spisovatel z povolání.

Během středoškolských let začal psát české i německé verše, shrnuté v prvotině Prag spricht dich an (1933). Literární tvorba Norberta Frýda v poválečném období byla žánrově velmi pestrá, zahrnovala cestopisné reportáže z Latinské Ameriky, dobrodružné a historické romány, psychologické novely, detektivky i pohádky. Umělecký vrchol jeho tvorby představuje autobiograficky zaměřený román Krabice živých (1956) z prostředí koncentračního tábora. V rodinné kronice, trilogii Posledních sto let, zachytil Norbert Frýd rodovou historii zhruba od pol. 19. století do konce druhé světové války. Značná část 1. dílu Vzorek bez cenyPan biskup aneb Začátek posledních sto let (1966) a celý 2. díl Hedvábné starosti aneb Uprostřed posledních sto let (1968) se odehrává v Českých Budějovicích. Frýd zde přiblížil specifický život českobudějovických židovských rodin v 19. a 20. století a svá studentská léta. Třetí díl Lahvová pošta aneb Konec posledních sto let (1971) je věnován autorovým pražským studiím a účasti na tamním kulturním životě ve 30. a 40. letech 20. století, ale i rasové a politické perzekuci rodiny za okupace a po osvobození. Literární dílo Norberta Frýda doplňuje historický román Císařovna – Román Charlotty Mexické (1972). 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Jih (umělecká skupina 1934—1937)   |   literatura    |   paměti    |   Židé    |   židovské hřbitovy 

AUTOR:
doc. PhDr. Vladimír Novotný Ph.D.

LITERATURA:
  •      FORST, Vladimír, ed. a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1, A-G. Vyd. 1. Praha: Academia, 1985. 900 s. ISBN 80-200-0797-0.

    [s. 761—763.]
  •      MENCLOVÁ, Věra. Norbert Frýd. Vyd. 1. V Praze: Československý spisovatel, 1981. 128 s. Portréty spisovatelů.

  •      JANOUŠEK, Pavel, ed. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 1, A-L. 1. vyd. Praha : Brána, 1995. 549 s. ISBN 80-85946-16-5.

    [s. 185—186.]
  •      KÁRNÝ, Miroslav et al. Terezínská pamětní kniha: židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941-1945. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1995, 2 sv. ISBN 80-7023-209-9; ISBN 80-7023-225-0.

    [s. 808, 1 220, 1 225.]