ZAVŘÍT MENU

Brouk a Babka

Obchodní dům na rohu ulice Dr. Stejskala Široké ulice (č. 11), postavený podle projektu K. Chocholy na místě staršího gotického domu pro firmu Josefa Babky Jaroslava Brouka (1884—1953).

Vltavan  |  Dětský dům

Řešení do krajnosti využívá poměrně malý stavební pozemek o 247 m2 vytvořením 935 m2 prodejní plochy. Hlavním motivem architektury je úzký čtyřpatrový blok předsazený nad přízemím, členěný pásovými okny, probíhajícími přes nároží. Nosnou konstrukci tvoří 4 železobetonové rámy se středními pilíři, do nichž jsou vetknuty trámečkové stropy systému Hennebique. Nárožní blok je vysazen na krakorcích a nárožní pilíř, který by překážel diagonálnímu situování vchodu, je nad přízemím vynesen rohovou konzolou na dvojici sloupů. Suterén, kde bývala kotelna, šatna, aranžéři a sklady, je proti přízemí pod chodníkem rozšířen o 145 cm. V odsazeném 5. patře sídlila administrativa. Strojovna výtahu v 6. patře se zábradlím na střeše ční nad střechami v souladu s dobovou poetikou jako kapitánský můstek. Tepelné rozvody v podlaze systému Crittal byly jedny z prvních ve městě. Schodiště s bočním vstupem z Široké ulice je zdůrazněno úzkým rizalitem, vysazeným nad přízemím. Fasády pokrývá nažloutlý keramický obklad. Při otevření prodejny 1935 vznikl krátký dokumentární film o této události. Po znárodnění byl obchodní dům 1951 přejmenován na Vltavan, 1980 na Dětský dům. V roce 1983 byl pro havarijní stav uzavřen a 1987—1988 rekonstruován. Po 1990 byl obnoven původní název Brouk a Babka. Se změnou majitele v 2010 získal objekt nový oficiální název Broukárna podle původního lidového označení obchodního domu. Následná rekonstrukce v 2011 spočívala mj. v opravě původních oken, obnovení původního výrazu výloh v přízemí a realizaci nového vstupu z ulice Dr. Stejskala do suterénních prostor, kde byl zřízen bar. Dne 10. 4. 2019 byl obchodní dům Brouk a Babka prohlášen za nemovitou kulturní památku.