ZAVŘÍT MENU

Schuetz Jan

malíř

* po 1570, Caalo
† 1640, České Budějovice

Německý přistěhovalec, hledající uplatnění v Čechách. Již jako obyvatel Českých Budějovic provedl 1598 nástěnné malby v kostele svatého Petra a Pavla v Soběslavi. Roku 1602 byl přijat za člena bratrstva kramářského cechu a získal městské právo. V roce 1603 koupil dům v Hroznové ulici čp. 179 (dům byl na konci 19. století demolován a jeho místo zaujala přístavba domu č. 15). Jako jediný malíř ve městě pořizoval renesanční výzdobu měšťanských domů, městských bran a hradebních věží. Další zakázky získával v okolních městech a na šlechtických sídlech, nejsou však známy. Podle vlastního záznamu vymaloval 1615 kostel svatého Matěje v Bechyni včetně věže. Archivní zprávy zmiňují, že se spekulačním záměrem postupně koupil a výhodně prodal 5 domů. Dva z nich měly domovní znamení s narážkou na jeho příjmení U Zeleného střelce U Modrého střelce. J. Schuetz maloval také závěsné obrazy doložené v soupisu pozůstalosti, mezi nimi velký Poetisches Bild v ceně 100 dukátů, který chtěl věnovat bavorskému kurfiřtovi. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

nástěnná malba    |   renesance 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel. Českobudějovičtí výtvarní umělci v 17. a 18. století. In: Jihočeský sborník historický . České Budějovice: Jihočeské muzeum 1991—1992, roč. 60—61, s. 23—34 (doplňky a opravy slovníku výtvarných umělců). ISSN 0323-004X.

    [s. 23—33.]