ZAVŘÍT MENU

Jihočeská obec spisovatelů

Občanské sdružení profesionálních a neprofesionálních literátů, založené 28. 2. 2001.

Jeho hlavní poslání záleží ve snaze umožnit zejm. začínajícím autorům v regionu kontakt se soudobou literaturou a jejími představiteli a prostřednictvím almanachů a sborníků jim poskytnout publikační prostor. Jihočeská obec spisovatelů pořádá též literární čtení a literární kabarety. V roce 2005 sdružovala 38 autorů, z nichž někteří jsou členy Obce spisovatelů. Ve funkci předsedy se vystřídali: 2001 Miroslav Hule (* 1946), 2002—2004 František Niedl (* 1949), 2004—2006 Jan Houska (* 1968), od 2006 Hanka Hosnedlová (* 1947). Čestným předsedou byl do 2013 V. Mertl

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

literatura    |   spisovatelé 

AUTOR:
doc. Robert Sak

LITERATURA:
  •      Kdo je kdo v Obci spisovatelů: who's who. Vyd. 2., rozš. Praha: Obec spisovatelů, 2005. 159 s. ISBN 80-239-4027-9.

    [s. 92.]