ZAVŘÍT MENU

David Friedrich

českobudějovický vládní komisař během druhé světové války

* 23. 6. 1900, České Budějovice
† 5. 5. 1945, České Budějovice

Původně schwarzenberský úředník, ve 30. letech ředitel tiskárny Moldavia, byl 1937 zvolen za Sudetendeutsche Partei do městského zastupitelstva, stal se také členem městské rady. Hned 15. 3. 1939 byl okupačními úřady dosazen do čela radnice jako vládní komisař; dosavadní starosta Českých Budějovic A. Neuman úřadu oficiálně zbaven nebyl. V červenci 1939 bylo rozpuštěno městské zastupitelstvo a F. David od té doby vládl městu pouze s úřednickým aparátem. Ve své funkci inicioval mj. rozsáhlé přejmenování ulic, dosáhl odstranění pomníků A. Zátky, plukovníka Josefa Jiřího Švece (1883—1918) a biskupa J. V. Jirsíka. V červnu 1942 nechal zničit českobudějovickou synagogu. V květnu 1945 asi spáchal sebevraždu nebo byl v davu českých obyvatel zastřelen.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

purkmistři a starostové 

AUTOR:
Mgr. Pavel Koblasa

LITERATURA:
  •      Pirnosová B., 1990: Zastavíme kyvadlo zla a bezpráví. Jihočeská pravda, 10. 11., č. 264.

  •      KOVÁŘ, Daniel. Muži v čele budějovické radnice. České Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2008. 78 s. ISBN 978-80-254-6999-6.

  •      Státní okresní archiv České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, knihy 3006-3037, Knihy evidence obyvatelstva E I-F XII .