ZAVŘÍT MENU

Strnad Rudolf

regionální kulturní pracovník a historik

* 3. 4. 1891, České Budějovice
† 5. 9. 1942, Osvětim

Vystudoval Jirsíkovo gymnázium v Českých Budějovicích (1910) a filozofickou fakultu pražské univerzity. Po návratu do Českých Budějovic působil 1915—1924 jako profesor Jirsíkova gymnázia a Reformního reálného gymnázia, kde vyučoval klasickou filologii a český jazyk. V letech 1921—1926 byl městským knihovníkem, jednatelem a předsedou knihovní rady. Jako jednatel a později i předseda Okresního osvětového sboruJihočeského kulturního ústředí organizoval především propagační a přednáškovou činnost. Aktivně se podílel na činnosti českobudějovického odboru Národní jednoty pošumavské a předsedal místní organizaci Národního svazu českých úředníků a zřízenců.

Byl častým přispěvatelem místního tisku, nejvíce Pošumaví, Jihočeských listůRepublikána. V samostatně vydaných pracích se zaměřil především na historii místních společenských a národních organizací, životopisy významných kulturních i politických činitelů. Na regionální úrovni se zabýval také vývojem vztahů mezi Čechy a Němci. K jeho nejvýznamnějším dílům patří monografie Dr. August Zátka (1927), Hynek Zátka (1936) a vzpomínková kniha Jak bývalo v Budějovicích na Starém městě (1940). Roku 1941 byl R. Strnad za protinacistický odboj zatčen a deportován do koncentračního tábora Osvětim, odkud se již nevrátil. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Zátkové 

AUTOR:
Mgr. Leoš Nikrmajer

LITERATURA:
  •      Jihočeské Listy 1895—1940.