ZAVŘÍT MENU

Divíšek Jiří

první rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (1991—1996)

* 15. 4. 1935, České Budějovice

Po maturitě na Pedagogickém gymnáziu v Českých Budějovicích 1954 studoval 1954—1958 matematiku a fyziku na Vysoké škole pedagogické v Praze, 1978 získal titul doktora filozofie, 1976 kandidáta pedagogických věd a 1980 se habilitoval jako docent pro obor teorie vyučování matematice. V letech 1958—1960 učil na bývalé Jedenáctileté střední škole v Českých Budějovicích a od 1960 působí na katedře matematiky Pedagogické fakulty, která se 1991 stala součástí Jihočeské univerzity. V období 1985—1990 byl proděkanem a 1990—1991 prvním voleným děkanem Pedagogické fakulty. Po zřízení Jihočeské univerzity ho akademický senát 8. 11. 1991 zvolil rektorem a v této funkci pak potvrdil i pro 2. volební období; 1998—2001 zastával funkci prorektora. Je autorem či spoluautorem několika učebnic matematiky pro 1., 2., 3., 5. a 7. ročník základní školy, vysokoškolské učebnice didaktiky matematiky pro učitelství 1. stupně základní školy a řady metodických příruček k vyučování matematiky. Velkým dílem přispěl k zřízení Jihočeské univerzity a jako první rektor se zasloužil o její rozvoj. V roce 2015 mu byla udělena medaile Za zásluhy o město v oblasti vědy a školství.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

gymnázia