ZAVŘÍT MENU

botanická zahrada

Sbírka živých rostlin pěstovaných hlavně k vědeckým účelům.

První pokus o založení b. z. v Českých Budějovicích byl učiněn v pol. 30. let 20. století, kdy se tohoto záměru ujali členové přírodovědecké sekce Vlastivědné společnosti jihočeské. Podařilo se získat pozemek o rozloze necelého 1 ha v okolí hvězdárny a planetária. Plán zahrady vypracoval František Jirásek z brněnské b. z. při Masarykově univerzitě. S úpravami pozemku se začalo 1934, 1935 bylo založeno alpinum. Připravovala se stavba bazénu pro vodní rostlinstvo; výsevy byly započaty 1936. Začátkem druhé světové války pozemek zabralo vojsko a zahrada zchátrala. V té době měla kolem 650 druhů rostlin. Po válce již obnovena nebyla. 

AUTOR:
RNDr. Petr Bürger

LITERATURA:
  •      ŠETELOVÁ, Vlasta. Ke zřízení botanické zahrady v Českých Budějovicích. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum.  1971, roč. 11, č. 1, s. 14—19