ZAVŘÍT MENU

Říha Martin Josef

šestý českobudějovický biskup (1885—1907)

* 11. 11. 1839, Oslov u Písku
† 7. 2. 1907, České Budějovice

Kněžské svěcení obdržel 27. 7. 1862, pak krátce působil v duchovní správě. V roce 1869 získal doktorát teologie na vídeňské univerzitě. Po návratu do diecéze převzal v biskupském semináři katedru morální teologie. Českobudějovickým biskupem byl jmenován 7. 7. 1885, konsekrován a intronizován byl 6. 9. 1885.

Za jeho působení byly v Českých Budějovicích založeny dvě diecézní kongregace: 1887 Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti, o rok později Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti. Pochován byl na hřbitověsvaté Otýlie

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

biskupství    |   petrini 

AUTOR:
prof. ThDr. Jaroslav Kadlec

LITERATURA:
 •      KADLEC, Jaroslav. Českobudějovická diecéze. Vyd. 1. České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna, 1995. 146 s. Setkání. ISBN 80-901602-3-9.

  [s. 36—37.]
 •      BUBEN, Milan. Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů. Vyd. 1. Praha: Logik, 2000. 411 s. ISBN 80-902811-0-9.

  [s. 290—291.]
 •      MARDETSCHLÄGER, Franz. Kurz gefasste Geschichte des Bisthums und der Diöcese Budweis zur Jubiläumsfeier ihres hundertjährigen Bestehens. Budweis: Franz Mardetschläger, 1885. vii, [1], 359 s.

 •      HÁLEK, Vlastimil. Dr. Martin Říha, biskup českobudějovický, lidumil a spisovatel. In: Vlast. 1909, roč. 26, č. 8—10.

  [s. 70—712, 804—809, 881—888.]
 •      HUBER, Kurt Augustin. Bischofsernennungen für Budweis 1851—1885. In: HUBER, Kurt Augustin. (ed.) Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen – Mähren – Schleisien VII. Festschrift zur zweiten Säkularfeier des Bistums Budweis 1785—1885. Königstein im Taunus : Institut für Kirchengeschichte von Böhmen – Mähren – Schlesien, 1985, s. 101.

 •      PROKOP, Ivo. Českobudějovický biskup Martin Josef Říha – Odraz jeho myšlenek a činnosti v pastýřských listech a zprávách o stavu diecéze. In: Notitiae historiae ecclesiasticae 2/2012, s. 40—57.