ZAVŘÍT MENU

Nové Homole

Dřívější místní část, stávající základní sídelní jednotka a od 2000 osada obce Homole; se starou vsí územně nesouvisí.

Rozkládá se 1,5 km západně a ještě v 1. třetině 20. století měla spíše neorganizovaný půdorys, jehož osy tvořila vidlice silnice a cesty podél Homolského potoka. Další výstavbou se půdorys zčásti koncentroval, nejednotný charakter zástavby dovršily bytové domy z 60.—70. let 20. století v jihovýchodní části a rodinné domky z 90. let 20. století. Roku 2005 začala výstavba nové čtvrti rodinných domků jižně od osady. Jedinou památkou Nových Homolí je novogotická kaple.