ZAVŘÍT MENU

Nové Homole

Dřívější místní část, stávající základní sídelní jednotka a od 2000 osada obce Homole; se starou vsí územně nesouvisí.

Rozkládá se 1,5 km západně a ještě v 1. třetině 20. století měla spíše neorganizovaný půdorys, jehož osy tvořila vidlice silnice a cesty podél Homolského potoka. Další výstavbou se půdorys zčásti koncentroval, nejednotný charakter zástavby dovršily bytové domy z 60.—70. let 20. století v jihovýchodní části a rodinné domky z 90. let 20. století.

Mezi 2006—2015  vznikla nová čtvrť rodinných domků na území mezi Dubským a Homolským potokem jižně od osady. V podstatě jediný sídelní celek, oddělený bývalou katastrální hranicí Vrábče a Černého Dubu, tvoří dvě bezprostředně sousedící suburbia Mezi Vodami (okolo trojúhelníku ulice Mezi Potoky) a Pod Stařečkem (okolo stejnojmenné slepé ulice), postrádající logické propojení mezi místními komunikacemi. Sčítáním lidu 2021 bylo v Nových Homolích zjištěno 902 obyvatel v 279 domech (z nichž je 14 neobydlených), z 319 bytů bylo 286 v rodinných domech.

Jedinou památkou Nových Homolí je novogotická kaple.