ZAVŘÍT MENU

literátské bratrstvo

Cechovně organizované sdružení vzdělaných měšťanů pečujících v českých zemích od konce 15. století do konce 18. století o zpěv při bohoslužbách.

Českobudějovické l. b. vzniklo pravděpodobně na konci 15. století, působilo na kruchtě farního kostela svatého Mikuláše. V roce 1568 chválil jeho vysokou úroveň Clemens Stephani (1530—1592) v předmluvě sbírky Suavissimae et iucundissimae harmoniae. Podle stanov bratrstva z 1610 byl hlavní povinností zpěv při ranních mších v adventu, o nedělích a zasvěcených svátcích. Repertoár bratrstva není znám, bezpochyby odpovídal zvyklostem běžným v katolické liturgické hudbě, kdy byl gregoriánský chorál doplňován dobovou polyfonní hudbou podle možností a schopností interpretů.

Dochované rejstříky příjmů a vydání l. b. z 1653—1692 dokumentují hospodářskou stránku fungování bratrstva ve 2. pol. 17. století. Z prostředků bratrstva se hradily nákupy hudebnin, nástrojů, strun, odměny a spropitné varhaníkovi, trubačům a dalším hudebníkům, opravy varhan, smyčcových nástrojů, trubek a pozounů. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

hudba a hudební život 

AUTOR:
PhDr. Martin Horyna Ph.D.

LITERATURA:
  •      KONRÁD, Karel. Dějiny posvátného zpěvu staročeského od 15. věku do zrušení literátských bratrstev. I. čásť, XV. věk a dějiny literátských bratrstev. V Praze: Dědictví sv. Prokopa, 1893. xvi, 502, xvi, xxii, xviii s., [2] l. obr. příl., [9] složených l. obr. příl. Dědictví sv. Prokopa; č. 34, za rok 1893..

  •      Umlauf J., 1845: Zřízení bratrstva Literátů v Českých Budějovicích. Časopis českého museum 19.