ZAVŘÍT MENU

Křížek Milan

hudební pedagog, skladatel, muzikolog

*  9. 3. 1926, Lišov
† 15. 2. 2018, České Budějovice

Po maturitě na gymnáziu v Táboře studoval hudební vědu, hudební výchovu a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a soukromě skladbu u J. Řídkého. Natrvalo se usadil v Českých Budějovicích, kde vyučoval hudebně teoretickým předmětům na pedagogickém oddělení hudební školy, hudební výchově na střední pedagogické škole a na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty, posléze jako docent. Vyvíjel mnohostrannou činnost muzikologickou, např. Jan Rychlík, život a dílo skladatele. Zabýval se i činností popularizační a interpretační jako violista. Skladatelské dílo zahrnuje skladby orchestrální: Variace na téma Albana Berga (1984); Koncert pro komorní orchestr (1987), komorní: Smyčcový kvartet (1988); Trio pro klarinet, violoncello a klavír (1996), vokální: písňové a sborové cykly: Pointy (1965); Tři madrigaly (1979), a pro sólové nástroje: Trifolium pro klavír (1965); Sonáta I., II. pro sólovou violu (1994). Jeho hudba vychází ze slohového okruhu neoklasického, později se přiklání k novým kompozičním technikám a směřuje k syntéze prostředků soudobého hudebního výrazu. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

hudba a hudební život