ZAVŘÍT MENU

Lindauer Josef Ondřej

třetí českobudějovický biskup (1845—1850)

* 29. 11. 1784, Plzeň
† 5. 6. 1850, České Budějovice

Na kněze byl vysvěcen 15. 8. 1807 v Praze, v duchovní správě působil nejprve jako kaplan na Plzeňsku, 1824 se stal děkanem v Přešticích a 1827 arciděkanem v Plzni. Od 1835 byl kanovníkem metropolitní kapituly a zároveň českým kazatelem u svatého Víta v Praze.

Českobudějovickým biskupem byl jmenován 22. 9. 1845, konsekrován byl 18. 1. 1846 ve svatovítské katedrále v Praze a do biskupského úřadu v Českých Budějovicích byl uveden 2. 2. 1846.

Jeho přičiněním byly uvedeny do městské nemocnice řeholnice z Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, českobudějovické nemocnici také odkázal všechno své jmění. Byl pochován na staroměstském hřbitově kostela svatého Prokopa a svatého Jana Křtitele v řadovém hrobě. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

biskupství 

AUTOR:
prof. ThDr. Jaroslav Kadlec

LITERATURA:
  •      KADLEC, Jaroslav. Českobudějovická diecéze. Vyd. 1. České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna, 1995. 146 s. Setkání. ISBN 80-901602-3-9.

    [s. 30—31.]
  •      BUBEN, Milan. Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů. Vyd. 1. Praha: Logik, 2000. 411 s. ISBN 80-902811-0-9.

    [s. 205—206.]
  •      MARDETSCHLÄGER, Franz. Kurz gefasste Geschichte des Bisthums und der Diöcese Budweis zur Jubiläumsfeier ihres hundertjährigen Bestehens. Budweis: Franz Mardetschläger, 1885. vii, [1], 359 s.

    [s. 28—42.]
  •      SVOBODA, Rudolf. Josef Ondřej Lindauer - známý i neznámý třetí biskup českobudějovický. In: Jihočeský sborník historický 2013. České Budějovice 2013, roč. 82, s. 153—163. ISBN 978-80-87311-40-0.