ZAVŘÍT MENU

Senovážné náměstí

Rozsáhlé veřejné prostranství, přiléhající od jihovýchodu k historickému jádru města.

Dobytčí trh  |  Viehmarkt  |  Viehmarktplatz  |  am Viehmarkt  |  Heuwaagplatz  |  náměstí Arcivévody Karla Františka Josefa  |  Erzherzog Karl Franz Josef Platz  |  Masarykovo náměstí  |  Švehlovo náměstí  |  Horst Wessel Platz  |  Stalinovo náměstí  |  náměstí 1. máje

V jeho západní části existovala ve 14. století Rybní ulice, podél níž volně protékala Mlýnská stoka. Do prostoru před Svinenskou bránu bylo v pol. 16. století přeneseno popraviště. Ve 2. pol. 18. století začala vznikat souvislá obvodová zástavba, převážně přízemní, mj. objekt pozdějšího zasilatelství Ferus č. 6. Před Svinenskou branou stála u výpadové komunikace barokní socha Panny Marie Budějovické. Počátkem 19. století se na prostranství konaly dobytčí trhy, 1829—1913 zde stála budova městské nemocnice. Roku 1876 byl na konci Rybní ulice postaven objekt pro mužstvo městské policie; na rohu s Lannovou třídou vznikl 1863 tzv. Vyšebrodský dům. Do 1921 zde probíhaly pravidelné trhy se zeleninou, ovocem, senem a slámou; podle městské váhy, která sloužila k vážení vozů se senem, vznikl název Senovážné náměstí. Na přelomu 19. a 20. století se zcela změnila severozápadní a západní fronta náměstí výstavbou kostela svaté Rodiny, sirotčince muzea; v těchto místech vzniklo Bio Royal. Plochu bývalé městské nemocnice zaujala 1915—1918 budova hlavní pošty, před níž byl 1925 umístěn meteorologický sloup od sochaře Jana Vítězslava Duška (1891—1966). Roku 1928 byl na Senovážném náměstí odhalen pomník plukovníka Josefa Jiřího Švece (1883—1918).

Zásadními úpravami prošlo Senovážné náměstí v průběhu 50. a 60. let 20. století. V letech 1953—1954 v souvislosti se stavbou Krumlovského mostu byla demolována část zástavby Rybní ulice a zřízena frekventovaná komunikace po jihovýchodní straně Senovážného náměstí. Mezi 1961—1966 byla na rohu Žižkovy třídy postavena budova někdejší Krajské odborové rady a rozlehlou plochu uzavřel Dům kultury Metropol, dokončený 1971. Kolem poloviny 60. let 20. století proběhla celková úprava Senovážného náměstí, demolice někdejšího policajtského domu a zbytku zástavby Rybní ulice, překrytí koryta Mlýnské stoky a vydláždění plochy. Rozloha Senovážného náměstí se tím přibližně zdvojnásobila a otevřel se pohled na průčelí Jihočeského muzea. Došlo také k demolici několika domů na východní straně Senovážného náměstí, jejichž místo zaujal 1968 Dům služeb (č. 9). Na upraveném prostranství byl 1972 odhalen pomník Vladimíra Iljiče Lenina (1870—1924), odstraněný 1990, později zde bylo zřízeno parkoviště. Roku 1996 bylo na Senovážném náměstí č. 1 postaveno nové zdravotnické zařízení s lékárnou

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

policejní správa    |   popraviště a popravy 

AUTOR:
PhDr. Daniel Kovář

LITERATURA:
  •      KOVÁŘ, Daniel a KOBLASA, Pavel. Ulicemi města Českých Budějovic: názvy českobudějovických veřejných prostranství v minulosti a dnes. 2., dopl. a přeprac. vyd. České Budějovice: Veduta, 2005. 309 s. ISBN 80-86829-07-3.