ZAVŘÍT MENU

kanoistika

Vodní sport provozovaný na lodích, s nímž se veřejnost na Českobudějovicku a zároveň i v českých zemích seznámila poprvé při plavbě Angličanů StevenseBradleye v červnu 1875, kteří jeli po Malši z Kaplice do Českých Budějovic a po Vltavě do Prahy.

jezy

Počátky organizované k. v Českých Budějovicích jsou spjaty se založením pobočky Českého Yacht klubu 1913. V témž roce se českobudějovický klub stal jedním ze tří zakládajících členů Svazu kanoistů království Českého. Po první světové válce k. ve městě provozovali především vodní skauti. Roku 1922 se konal 1. ročník vytrvaleckého závodu České Budějovice – Praha (189 km), 1930 byl založen závod Český Krumlov – České Budějovice. V této době se ve městě a okolí pořádalo i několik dalších závodů. Ve 30. letech patřil Český Yacht klub k nejvýznamnějším kanoistickým oddílům v ČSR a České Budějovice k centrům k. V roce 1942 byl zdejší Český Yacht klub rozpuštěn a členstvo přešlo do Klubu českých turistů. Po druhé světové válce byla obnovena tradice distančních závodů a opět se začal zvyšovat zájem o vodní turistiku. Roku 1950 pořádal tehdejší Sokol Jihočeské elektrárny na Plánském jezu první závod ve slalomu v jižních Čechách. Většina českobudějovických oddílů, z nichž nejznámější byly Dynamo, Lokomotiva, Koh-i-noor, Motor, Rudá hvězda, se začala postupně věnovat kromě rychlostní k. také slalomu a sjezdu, které postupně získávaly převahu. Přispěla k tomu i Ludmila Polesná (1934—1988), která byla 1962—1964 členkou Dynama České Budějovice. Zájem se zvětšil po založení kanoistického oddílu Škoda České Budějovice, který se stal v průběhu 70. a 80. let nejvýznamnějším oddílem ve městě. Jeho členové dosáhli řady úspěchů jak v celostátním, tak mezinárodním kontextu. V letech 1978—1980 vybudoval s pomocí celostátní dotace umělou slalomovou dráhu v Českém Vrbném, která patří k nejlepším v republice. V 90. letech změnil kanoistický oddíl Škoda subjektivitu a několikrát i název. V roce 1996 začal používat název SK Vodní slalom Č. Budějovice. V roce 1999 prošel slalomový kanál v Českém Vrbném rekonstrukcí, týkající se zejm. tratě a technického zázemí. Další velká rekonstrukce byla dokončena v roce 2012. Ta zcela změnila jeho charakter a posunula jej mezi naše absolutně nejlepší umělé slalomové kanály.