ZAVŘÍT MENU

Solní branka

Branka v opevnění města umožňující přístup k vodě, stojící na západním konci Radniční ulice.

Šiklinova  |  portula Ssieklini

Doba výstavby Solní branky není s určitostí známa. Tvar jejího půdorysu předsunutého před hlavní hradební zeď do prostoru parkánu by mohl nasvědčovat tomu, že vznikla až ve 14. století (první zmínka 1387). Starší přístup k vodě na jejím místě mohl existovat od konce 13. století. Ve 14. století se Solní branka vyvinula do podoby hranolovité nižší stavby, vrcholící vysokou střechou. Její pojmenování bylo odvozeno od solního skladu, který byl umístěn na nároží Radniční a České ulice. Branka se v částečně pozměněné podobě dochovala na původním místě. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

klasicismus a empír    |   lázně    |   obchod solí    |   Zátkovo nábřeží