ZAVŘÍT MENU

Národní rada Čechů českobudějovických

Odbor celozemské Národní rady, sloužící ke koordinaci národně osvětových, hospodářských a především politických akcí v Českých Budějovicích.

Vznikla 7. 4. 1900 jako nástupce Besedy lidu. Předsedou se stal A. Zátka, členy výboru František Benda, František Dlouhý (1852—1925), Bohdan Francko (1857—1924), F. Hromada, Karel Huleš, Adolf Štvrtník (1849—1926), Martin ŠrámekFrantišek Tůma (1840—1918). Základní poslání spočívalo ve statistické evidenci českého voličstva ve městě, národně osvětové práci a podporování českého školství. Odbor se zapojil do aktivit na vybudování české obecné školy na Lineckém předměstí a v Rožnově, účastnil se prací na úpravách znění jednacího protokolu o Českobudějovickém paktu, vedl statistiku o místních daňových poplatnících a podchycoval majetkové poměry sociálně slabších vrstev obyvatelstva. Z hlediska organizační struktury odboru se České Budějovice dělily na 8 okrsků v čele s řediteli. Okrsky se dále členily na obvody v čele s jednateli, ty na bloky domů v čele s důvěrníky a nejnižší stupeň představovaly jednotlivé domy v čele se zpravodaji. Před první světovou válkou měla více než 1 000 členů. Národní rada Čechů českobudějovických se rozešla 13. 1. 1924. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

politické poměry    |   spolky a sdružení 

AUTOR:
Mgr. Leoš Nikrmajer

LITERATURA:
  •      PECHA, Miloslav. Státní převrat v říjnu 1918 v Českých Budějovicích: předpoklady, průběh a význam. 1. vyd. České Budějovice: Studio Gabreta, 1999. 185 s., [6] s. obr. příl. ISBN 80-238-4734-1.

  •      ZEITHAMMER, Leopold M. České Budějovice a okolí: přírodní, národohospodářské, kulturní a národnostní poměry, dějiny jakož i staré stavitelské a jiné památky. České Budějovice: Leopold M. Zeithammer, 1904. XVIII, 274 s., [6] s. obr. příl.

    [s. 168.]
  •      Státní okresní archiv České Budějovice, fond Národní rada Čechů České Budějovice.