ZAVŘÍT MENU

Čepek Boris

architekt

* 5. 9. 1936, Ratková (Slovensko)

Studia na Fakultě architektury a pozemního stavitelství Českého vysokého učení technického v Praze dokončil 1960. V letech 1960—1989 pracoval ve Stavoprojektu České Budějovice, 1989—1991 na Úřadu města České Budějovice jako hlavní architekt města. Od 1991 je samostatně činný architekt.

Čepkovy realizované projekty v Českých Budějovicích: budovy kolejí a menzy Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské ve Čtyřech Dvorech (1963—1965), s J. Bendou; budova a areál krematoria (1974—1979), s J. Bendou.

Realizace mimo České Budějovice: obytný soubor Mlýnská s terasovými domy a obslužným centrem ve Strakonicích; soubor řadových obytných domů ve Chvalšinách; základní škola a poliklinika v Týně nad Vltavou. Za projekt sídliště Mlýnská ve Strakonicích obdržel uměleckou cenu Jihočeského krajského národního výboru za rok 1978.

Významné jsou jeho výtvarné aktivity, publikační činnost a zejm. soustavná účast v architektonických soutěžích. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

architektura 

AUTOR:
Ing. arch. Juraj Vondrka

LITERATURA:
  •      Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách. [Hluboká nad Vltavou]: Alšova jihočeská galerie, 1980. 278 s., [26] s. obr. příl.

    [s. 202—203.]