ZAVŘÍT MENU

Kristinus Richard

sochař, kreslíř a ředitel Městského muzea

* 30. 3. 1865, Těšín
† 22. 3. 1926, České Budějovice

Absolvoval českobudějovickou nižší reálku, studoval na řezbářském oddělení odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a 1884—1885 na Umělecko-průmyslové škole ve Vídni. Roku 1889 byl přijat za učitele veřejné kreslírny a modelovny při Městském muzeu v Českých Budějovicích. Později se stal kustodem sbírek, správcem oddělení uměleckého průmyslu a 1913 byl jmenován ředitelem. O ústav se zasloužil soustavnou akvizicí uměleckoprůmyslových sbírek. Věnoval se také portrétnímu sochařství a výtvarné výzdobě veřejných budov. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Jihočeské muzeum 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      Výroční zpráva Městského muzea v Českých Budějovicích za rok 1925.

  •      Výtvarné snahy: Umělecký měsíčník věnovaný výtvarné práci, kresleni a odbornému školství. Praha: Prometheus, 1926, č. 7–9, s. 167.