ZAVŘÍT MENU

Strakonická třída

Severní obchvat Pražského předměstí s přiléhající komerční zónou.

třída Internacionálního přátelství

Komunikace vedoucí po vnějším obvodu Pražského předměstí; navazuje na Nádražní třídu, překračuje Vltavu přes Nový most a ústí na sídlišti Vltava do Husovy třídy.

Vznikla 1984 za účelem komunikačního odlehčení vnitřnímu městu. Roku 1987 byla pojmenována třídou Internacionálního přátelství, ale až do počátku 90. let 20. století postrádala zástavbu. Představovala atraktivní plochu pro koncentraci super- a hypermarketů, kolem 1995 byla realizována při severní straně výstavba několika velkých nákupních center a dalších objektů s různým sortimentem. Se vznikem zástavby dostala komunikace 1995 název Strakonická třída. Převážná část komerční zóny byla vybudována do roku 2003. Na severní straně komunikace ji tvořily (ke 2017) objekty UNI HOBBYMöbelix, AlbertTerno, na jižní protilehlé straně parkovací dům, Penny Market, a další menší provozovny. Dále na západ situovaný hypermarket Sconto byl vystavěn 2011, v jeho sousedství zůstaly volné rozsáhlé plochy.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

mosty