ZAVŘÍT MENU

Jihočeský symfonický orchestr

Koncertní podoba orchestru opery Jihočeského divadla v 70. letech 20. století.

Oficiálně byl ustanoven 1972, profesionalizován 1976, existoval do 1981. Založení orchestru předcházely příležitostné Symfonické koncerty operního orchestru Jihočeského divadla, které byly zahájeny ve 2. pol. 60. let. Orchestr založil a vedl dirigent Jihočeského divadla K. Nosek, jádrem souboru byli členové divadelního orchestru, doplňovaní hostujícími hudebníky z Plzně a Prahy. Repertoár sahal od klasicismu po soudobou tvorbu, jeho podstatnou částí byla romantická symfonická hudba. Za 10 let své existence uspořádal orchestr 244 vystoupení, spoluúčinkovali s ním i přední světoví sólisté, např. S. Richter, D. Oistrach

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

hudba a hudební život 

AUTOR:
PhDr. Martin Horyna Ph.D.

LITERATURA:
  •      PADRTA, Karel. Hudba. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1989. 167 s., [32] s. fot. příl. Jihočeská vlastivěda. Řada A.

    [s. 124, 134.]
  •      VOŘÍŠEK, Martin. Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice 1981—2006. České Budějovice: Studio Gabreta, 2016. 35 s. ISBN 80-86610-23-3