ZAVŘÍT MENU

Čapek František Miroslav

poštovní úředník, městský archivář a vlastivědný pracovník

* 27. 1. 1873, Lišov
† 27. 2. 1946, České Budějovice

Po maturitě na reálném gymnáziu v Písku a přechodném učitelování v Lišově a Střížově pracoval jako poštovní úředník v několika městech, nejdéle v Českých Budějovicích. Byl iniciátorem a činným spolupracovníkem řady národně obranných a kulturních spolků. V Budivoji Jihočeských listech publikoval popularizující články o Blatech a Doudlebsku. Zvláštní pozornost věnoval sedláku Jakubovi Kubatovi († 1581) ze Zbudova, J. Žižkovi z Trocnova a několika dalším postavám z dějin jižních Čech. V letech 1919—1930 spravoval českobudějovický městský archiv. Napsal studii o městském znaku, dějinách poštovnictví ve městě a pobytech Josefa Kajetána Tyla (1808—1856) v Českých Budějovicích; 1928 vydal vzpomínkovou knihu Státní převrat v Českých Budějovicích

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

historiografie    |   pošta    |   rok 1918 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      Pletzer K., 1966: Pozůstalost F. M. Čapka v Jihočeském muzeu. ZMJK 6, č. 1.

    [s. 17—21.]