ZAVŘÍT MENU

Schaaffgotsche Johann Prokop

říšský hrabě, svobodný pán z Kynastu a Greiffensteinu, první českobudějovický biskup (1785—1813)

* 22. 5. 1748, Praha
† 8. 5. 1813, České Budějovice

Roku 1769 dosáhl na filozofické fakultě ve Vídni hodnosti doktora filozofie, potom studoval teologii a 1771 byl vysvěcen na kněze. V roce 1772 byl jmenován královéhradeckým kanovníkem, 1780 byl prezentován na faru v Mohelnici. Koncem téhož roku se stal sídelním kanovníkem v Olomouci.

Českobudějovickým biskupem byl jmenován 18. 4. 1784, biskupské svěcení přijal 11. 12. 1785 ve svatovítské katedrále v Praze a 26. 2. 1786 slavil v katedrálním kostele svatého Mikuláše v Českých Budějovicích intronizaci. V novém úřadě nejprve administrativně reorganizoval svou diecézi, kterou rozdělil na 5 archipresbyterátů s 30 menšími vikariáty. V roce 1803 zřídil v Českých Budějovicích biskupský seminář, jemuž věnoval trvalou pozornost. Mj. pro něj sestavil statuta a zařídil mu knihovnu. Byl znám jako bibliofil, vlastní knihovnu o 6 000 svazcích odkázal svým nástupcům. Postaral se i o zřízení filozofického ústavu v Českých Budějovicích a o obnovení gymnázií v Jindřichově Hradci a v Klatovech. Vypomáhal v duchovní správě, zpovídal, zaopatřoval nemocné a často kázal. Byl pohřben v biskupské hrobce, kterou dal zřídit na staroměstském hřbitově kostela svatého Prokopa a svatého Jana Křtitele

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

biskupství    |   církevní správa 

AUTOR:
prof. ThDr. Jaroslav Kadlec

LITERATURA:
 •      KADLEC, Jaroslav. Českobudějovická diecéze. Vyd. 1. České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna, 1995. 146 s. Setkání. ISBN 80-901602-3-9.

  [s. 27—28.]
 •      HUBER, Kurt Augustin. Die Gründung des Bistums Budweis 1784—1785. In: Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen - Mähren - Schlesien. 7. Bd. / Festschrift zur zweiten Säkularfeier des Bistums Budweis 1785-1985. 1. Aufl. Königstein/Taunus: Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, 1985. 334 s. ISBN 3-921344-12-3

  [s. 37—49.]
 •      HUBER, Kurt Augustin. Johann Prokop Graf Schaaffgotsche, erster Bischof von Budweis. In: HUBER, K. A. (ed.), Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen – Mähren – Schlesien 7, Festschrift zur zweiten Säkularfeier des Bistums Budweis 1785—1985. Königstein im Taunus: Inst. für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, 1985.

  [s. 56—67.]
 •      HUBER, Kurt Augustin. Schaffgotsch (Schaffgotsche), Johan Prokop Graf von (1748—1813). In: GATZ, Erwin (ed.), Die Bischöfe der heiligen römischen Reiches 1648-1803. Ein biographisches Lexikon. Berlin: Duncker-Humblot, 1990.

  [s. 413—414.]
 •      MARTÍNKOVÁ, Lenka. Die Diözese Budweis 1785—1813: ein Beitrag zu Organisation, Verwaltung, Schriftgut und Geistlichkeit der Diözese in josephinischer Zeit. 1. Aufl. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2011 [i.e. 2012]. 308 s. ISBN 978-80-7415-064-7.

 •      SVOBODA, Rudolf. Jan Prokop Schaaffgotsche: první biskup českobudějovický. Brno: L. Marek, 2009 319 s. ISBN 978-80-87127-17-9