ZAVŘÍT MENU

sladovnictví

Potravinářská výroba základní suroviny k vaření piva.

Spolu s pivovarnictvím patřilo k důležitým a výnosným zaměstnáním. Měšťané, kteří měli vhodné osobní podmínky, tj. vlastní polnosti nebo více zkušeností se sladováním obilí, se na s. specializovali. Slad vyráběli z ječmene a pšenice řemeslně na objednávku jiných měšťanů nebo na prodej mimo městské hradby.

Ti, kteří vlastnili právovárečné domy se sladovnami, působili i jako výrobci piva, pravovárečníci či sládci. Po dokončení dělby práce vystupovali tito měšťané jako kvalifikovaní výrobci sladu a nazývali se sladovníky (braseatores). Byli organizováni v rámci cechu. Slad připravovali ve vlastní sladovně, tvořící součást měšťanského domu, popř. si sladovnu pronajímali nebo slad zpracovávali u pivovarského nákladníka za mzdu. V roce 1398 připadalo na jednoho pivovarníka asi 7 sladovníků, což svědčí o tom, že velká část vyrobeného sladu byla použita jako obchodní artikl mimo město, které mělo výhodnou příhraniční polohu. Po výstavbě obecního Velkého pivovaru s vlastní sladovnou 1495 přišli sladovníci o významnou část svého zisku. Přesto slad představoval výnosné zboží pro budějovické měšťany, kterých se na jeho výrobě podílelo ještě v 1. pol. 16. století až 160. To znamená, že s ním obchodovali i ti, kteří provozovali jiná řemesla a prodej sladu jim přinášel zisk navíc. Za polovinu roku 1534 se v Českých Budějovicích prodalo velké množství, 6 392 strychů (1 strych = 93 l) sladu, a obilí na jeho výrobu muselo proto pocházet ze vzdálenějších oblastí, často až z Moravy a Rakous.

Cech sladovníků i sládků se v 17. století několikrát pokoušel zmocnit v neprospěch právovárečných měšťanů monopolu vaření ječného piva, ale neuspěl. Soustředěním pivovarské výroby z ječného sladu 1722 do Malého pivovaru a pak hlavně převzetím obou obecních pivovarů právovárečníky 1795 se uzavřela éra soukromé sladovnické výroby jednotlivých českobudějovických měšťanů. Ve městě potom působily pouze živnostenské sladovny velkých pivovarských firem, např. Měšťanského pivovaruČeského akciového pivovaru (Budějovický Budvar).

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Samson (pivovar)

AUTOR:
Mgr. Oldřich Šeda

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel a ŠEDA, Oldřich. Měšťanské i městské pivovarství a dvě stě let Prvního českobudějovického pivovaru Samson. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeské pivovary, 1995. 122 , [12] s. příl.

    [s. 14—68.]