ZAVŘÍT MENU

městská památková rezervace

Památkově nejhodnotnější území města, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek.

Po jednáních trvajících od 50. let 20. století a politicky motivovaném odmítání byla městská památková rezervace České Budějovice prohlášena výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky 19. 3. 1980. Účelem prohlášení bylo zabezpečit zvýšenou ochranu tomuto celku jakožto významnému historickému souboru se zachovaným raně gotickým půdorysem z 1265 a s mimořádně urbanisticky, architektonicky a umělecko-historicky hodnotnou zástavbou, která v bohaté prostorové skladbě zahrnuje vynikající soubory monumentální architektury, opevnění, měšťanských domů i plastik. Svým významem a polohou je historické jádro předurčeno k funkci centra celého města.

Rozsah městské památkové rezervace v Českých Budějovicích vymezuje hranice, která vede na severní a východní straně ulicí Na Sadech, v jejíž trase sleduje půdorys barokního opevnění města, prochází Senovážným náměstím, Krumlovským mostem přes řeku Malši, pokračuje levým břehem řeky Malše včetně Slepého ramene, překračuje Mlýnskou stoku a podél jejího severozápadního břehu vede až k můstku u Rabenštejnské věže. Odtud pokračuje hranice na křižovatku Husovy třídy a ulice Jaroslava Haška a dále osou Husovy třídy na Mariánské náměstí. V těsné návaznosti na městskou památkovou rezervaci se rozprostírá ochranné pásmo městské památkové rezervace, zahrnující hodnotné části předměstských čtvrtí, tj. Pražského předměstí, Vídeňského předměstíLineckého předměstí, na západní straně je vymezeno korytem řeky Vltavy.

Pro stavební činnost v těchto památkově chráněných územích jsou stanoveny obecné podmínky, týkající se veškerých úprav objektů a volných ploch, ke konkrétním případům jsou nutná písemná stanoviska orgánů státní památkové péče. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

památková péče