ZAVŘÍT MENU

Puklice ze Vztuh Ondřej

zakladatel patricijské rodiny, purkmistr

* asi 1410, České Budějovice
† 29. 5. 1467, České Budějovice

Jeho pravděpodobný otec sladovník Petr Tučný mu umožnil stát se kupcem. Příjmení Puklice přijal po své první ženě (byl celkem třikrát ženat); sňatek s Magdalenou Pochomerovou 1445 mu přinesl věnem dům na Rynku a vsi Vztuhy Urtvínovice, takže mohl užívat erb a přídomek ze Vztuh. Z manželství se narodilo několik dcer, které Puklice provdával za přední měšťany bez ohledu na jejich národnost. Věnoval se obchodu látkami, vínem a kořením. Nemovitý majetek rozšířil koupí dvora před Svinenskou branou a luk k chovu jatečného dobytka, zřízením rybníku k chovu ryb, později přikoupil ještě vsi Čejkovice, Houžnou a Hůrku. Roku 1464 mu král Jiří z Poděbrad (1420—1471) daroval les Světlík.

Do městské rady byl poprvé zvolen 1438 a zasedal v ní s krátkými přestávkami do konce života, opakovaně jako purkmistr. Měl rozhodující vliv v zápase města s Rožmberky o právo používat svobodných silnic a 1453—1457 i v úspěšném odporu proti zástavě města českým a uherským králem Ladislavem Pohrobkem (1440—1457) Jindřichovi IV. z Rožmberka († 1457).

Byl věrným stoupencem Jiřího z Poděbrad i v jeho zápase s papežem a vytvářel si tak v katolickém městě nepřátele. Opozice převážně německých měšťanů z řad řemeslníků využila 1467 zákazu konšelů publikovat ve městě papežskou bulu o exkomunikaci Jiřího z Poděbrad a 23. 5. vyvolala vzbouření. Puklice byl svržen, uvězněn a 29. 5. podlehl těžkým zraněním. Také jeho stoupenci byli vyloučeni z městské rady a nahrazeni jinými konšely.

Po dosažení dospělosti si oba synové rozdělili dědictví po otci. Mladší Jan († 1482) opustil České Budějovice, vstoupil do rožmberských služeb a 1471 se stal úředníkem ve Velešíně. Sepsal zde vzpomínku na otcovu smrt s pozdějším názvem Tragoedia Andreae Puklicz Budvicensis. Filius in patrem occisum. Ačkoli vznikla s odstupem několika let, působí bezprostředností očitého svědectví, je plná podrobností a konkrétních údajů. Představuje důležitý historický pramen i dramatické literární dílo. Jan podlehl 18. 10. 1482 v Českých Budějovicích epidemii moru, smrtí jeho staršího bratra Václava († 1500) vymřela rodina Pukliců po meči. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

dějiny města    |   purkmistři a starostové 

AUTOR:
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      PLETZER, Karel. Násilný převrat v Č. Budějovicích v květnu 1467. In: Jihočeský sborník historický 1995. České Budějovice 1995, roč. 64, s. 74—83. ISBN 80-900155-6-5.

    [s. 74—81.]
  •      KOVÁŘ, Daniel. Tragédie Ondřeje Puklice. Budějovický purkmistr a jeho zavraždění 25. května 1467. Praha, Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR, 2006, 71 str. ISBN 80-86466-09-4.