ZAVŘÍT MENU

dějiny

pravěk a raná doba dějinná

archeologické výzkumy

založení města

dějiny města

šlechtické rody

válečné události

husitská revoluce

vpád Pasovských 1611

třicetiletá válka

rok 1848

Češi a Němci

první světová válka

druhá světová válka

protinacistický odboj

totalitní režim

rok 1989

návštěvy panovníků a prezidentů