ZAVŘÍT MENU

Jmenný rejstřík - Fischer z Benešova a Fišbachu Karel Zikmund (kolem 1613—asi 1689), kronikář, konšel, purkmistr

Seznam článků: