ZAVŘÍT MENU
Téma:
2019 – Unikátní archeologický nález II

26. června 2019 vyzvedli archeologové v kostele Obětování Panny Marie zazděnou schránku s pravděpodobnými ostatky Jindřicha Libraria. Schránka obsahovala lidské a zvířecí kosti, ze kterých byly odebrány vzorky k dalšímu zkoumání a ostatky byly za přítomnosti kardinála Dominika Duky uloženy do nového relikviáře a zůstávají v kostele. Dále byly v zazděném výklenku nalezeny noviny Národní politika ze dne 18. července 1893, básnická sbírka Jaroslava Vrchlického a vzkaz od dělníků, kteří výklenek zazdívali, s datumem 19. července 1893 a se jmény stavitele Jakoba Stabernaka a dalších pracovníků. Průzkumnou kamerou byl pode dnem výklenku navíc objeven další prostor obsahující pravděpodobně další neznámé ostatky. (video se otevře na nové kartě)

Rok:2019
Stopáž:01:47